درب اتوماتیک فولدینگ

درب شیشه ای برقی

درب اتوماتیک فولدینگ تاشو

درب اتوماتیک فولدینگ تاشو

اپراتور درب اتوماتیک فولدینگ

در مکانها با عرض کم نصب می گردد که به هیچ عنوان از مدل اپراتور های درب اتوماتیک دیگر نمی توان استفاده کرد.

 

به صورت خلاصه اپراتور درب اتوماتیک فولدینگ تقریبا 90% دهنه را بازشو می دهد.