درب اتوماتیک بدون فریم

درب اتوماتیک بدون فریم

درب اتوماتیک بدون فریم

درب های اتوماتیک بدون فریم از گروه درب های اسلایدینگ هستند، با این تفاوت که بدون فریم اجرا میشوند.

درب-های-اتوماتیک-شیشه-ای-فریم-لس